Kontakt Landauer Direct
dosimetriservice

Från DSA till LANDAUER dosimetriservice

dsa osimetriDirektoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har inngått et samarbeid med Landauer Nordic i forbindelse med nedleggelsen av persondosimetritjenesten, dette er for å sørge for en smidig overgang for DSA sine kunder til ny leverandør uten opphold i doseovervåkningen.

I Norge finnes det i dag ingen juridiske krav til persondosimetritjenester, men det arbeides med endringer i regelverket med forslag til en godkjenningsordning i strålevernforskriften. I forslaget, som er under utarbeidelse, legges det opp til at nye persondosimetritjenester blant annet skal være akkreditert etter ISO 17025 for å få godkjenning. Akkrediteringen vil gjelde på tvers av landegrensene.

Landauer Nordic er akkreditert etter ISO 17025 og innehar godkjenning av Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) i Sverige. DSA anser derfor Landauer som en trygg og god leverandør av persondosimetritjenester, selv om de foreløpig ikke har godkjenning for denne tjenesten i Norge.