Kontakt Landauer Direct
Kontakt landauer

FAQ (Våre vanligste spørsmål)

Kontaktinformasjon

info@landauer.se

Telefon: +46 (0) 18 444 56 50

dosimetre
Produkter

HVA ER FORSKJELLEN MELLOM DE FORSKJELLIGE DOSIMETRENE?

Forskjellige dosimetre brukes i ulike situasjoner for å måle og registrere ulike typer strålingspåvirkning.

 1. Personlig dosimeter
  Et personlig dosimeter bæres av personer som jobber med eller er eksponert for stråling som en del av jobben sin. Dosimeteret måler stråledosen personen mottar i en bestemt tidsperiode. Personlige dosimetre bæres vanligvis på kroppen, for eksempel på brystet eller midjen, og gir en kumulativ doseavlesning. Resultatet rapporteres i henhold som Hp(10) og Hp(0,07).
 2. Besøksdosimeter
  Besøksdosimetre er ikke knyttet til en individ, men kan bæres av personer som midlertidig besøker strålekontrollerte områder, som entreprenører, vedlikeholdspersonell eller besøkende til kjernekraftanlegg. Disse dosimetrene tildeles enkeltpersoner under besøket deres og hjelper til med å måle og registrere strålepåvirkningen deres i en periode. Resultatet fra besøksdosimetre rapporteres ikke til det nasjonale doseregisteret. Det rapporteres i henhold som Hp(10) og Hp(0,07).
 3. Områdedosimeter
  Et områdedosimeter brukes til å måle strålingsnivåene på en bestemt plass eller sted. Det plasseres på en fast posisjon innenfor det berørte området, for eksempel nær en strålekilde eller der strålepåvirkningen må overvåkes. Områdedosimetre måler og registrerer kontinuerlig strålingsnivåene i det angitte området og hjelper til med å sikre at strålingsnivåene holdes innenfor tillatte grenser. Resultatet presenteres som H*(10).
 4. Ekstremitetsdosimeter
  Et ekstremitetsdosimeter er spesielt designet for å måle strålepåvirkningen på spesifikke kroppsdeler, som hender, armer eller fingre, som kan ha høyere risiko for eksponering på grunn av deres nærhet til strålekilder. Resultatet rapporteres i henhold som Hp(0,07).
 5. Øyedosimeter
  Øyedosimetre finnes i to størrelser for å plasseres på ulike typer briller eller annet sikkerhetsutstyr. Resultatet rapporteres i henhold som Hp(3).

HVORFOR HAR DOSIMETRERNA FORSKJELLIGE FARGER?

Dosimetrene er fargekodet for hver brukerperiode for å unngå forvekslinger.

HVORDAN BESTILLER JAG TILLBEÖR?

For å bestille tilbehør som ekstra klemmer, remmer eller dosimeterkort, vennligst send en e-post til vår kundeservice.

HVOR SKAL JEG PLASSERE MIN DOSIMETER?

I Sverige anbefales det å plassere dosimeteret under blyforkleet hvis det brukes et slikt. Det betyr at dosimeteret skal plasseres mellom personens kropp og blyforkleet, med etiketten vendt utover for enkel avlesning.

I Norge anbefales det å plassere dosimeteret utenpå blyforkleet. Det betyr at dosimeteret skal bæres utenpå blyforkleet, også her med etiketten vendt utover.

HVA ER EN KONTROLDOSIMETER, OG HVORDAN BRUKER JEG DEN?

En separat dosimeter, kjent og merket som en kontroldosimeter, er en ekstra dosimeter som overvåker stråling som mottas under transport eller lagring. Når dosimetrene returneres til LANDAUER for behandling og analyse, trekkes eksponeringen for kontroldosimetrene fra hver enkelt dosimeters eksponering i forsendelsen for å skille yrkesdosen fra bakgrunnseksponeringen.

Det er viktig at kontroldosimeteret som er inkludert i kontrakten, alltid følger med dosimetrene (under transport til og fra LANDAUER).

Viktig! Bruk ikke kontroldosimeteret til andre formål. Oppbevar kontroldosimetrene vekk fra stråling, plasser dem på en nøytral plass sammen med dosimetre av samme type og bruksdato når de ikke er i bruk (ikke oppbevar dosimetre nær en radioaktiv kilde eller i et røntgenrom).

Bakgrundsdosimeter

HVORDAN RENGJØR JEG RINGDOSIMETRENE?

Følg instruksjonene som er tilgjengelig her.

HVA SKJER HVIS DOSIMETRENE BLIR VÅTE?

Dosimeteret er motstandsdyktig mot en viss mengde fukt/vann. Det kan imidlertid bli skadet i en vaskemaskin, avhengig av vaskesyklusen og temperaturen.

HVIS JEG MISTER EN DOSIMETER, MÅ JEG RAPPORTERE DET?

Hvis en dosimeter mistes eller blir funnet etter at de andre dosimetrene er returnert, trenger du ikke å informere oss. Vennligst returner den gjenfunne dosimeteren til oss, og vi vil fortsette valideringsprosessen. I doserapporten vil den manglende dosimeteren bli angitt som ”NR”, som står for ”Not Received”.

SKAL EN ANSATT SOM ARBEIDER VED TO FORSKJELLIGE ANLEGG HA TO SEPARATE DOSIMETRE?

Ja, den ansatte bør ha en separat dosimeter på hvert anlegg. Dette vil identifisere hvilket anlegg den ansatte arbeidet ved hvis en dose mottas.

dosimetre
Rapporter og rapportering

HVORDAN FÅR JEG TILGANG TIL MINE DOSERAPPORTER?

Doserapporter er tilgjengelige på vår gratis nettportal, Landauer Direct. Det er også mulig å få doserapportene per post, men denne tjenesten har en ekstra administrasjonsavgift.

HVOR LANG TID TAR DET Å FÅ DOSERESULTATENE?

Tidene nedenfor viser til antallet virkedager som kreves for å behandle og analysere dosimetrene. Tidene beregnes fra datoen dosimetrene mottas på leverandørens laboratorium. Transportørens leveringstid skal legges til tidene som er spesifisert nedenfor.

Type detektor :
– IPLUS® 5 dager
– MONORING® 12 dager
– NAUTRAK® 15 dager
– VISION® 12 dager

HVORDAN KAN JEG FÅ TILGANG TIL EN ANSATTES TIDLIGERE EKSPONERINGSHISTORIKK?

Vennligst be den enkelte ansatte om å skaffe doserapportene fra Nasjonalt Doseregister og dele dem med den nye arbeidsgiveren. Vi deler aldri individuelle doserapporter fra tidligere ansettelsesforhold på grunn av GDPR.

HVOR LENGE VIL DOSE-RAPPORTENE VÆRE TILGJENGELIGE I LANDAUER DIRECT?

Doserapporter fra 2014 er for øyeblikket tilgjengelige i Landauer Direct. Du vil bli varslet på forhånd dersom gamle doserapporter blir fjernet. Vi anbefaler å følge lokale retningslinjer for arkivering, skrive ut eller laste ned disse rapportene fra plattformen.

JEG VIL AT FLERE KOLLEGER SKAL FÅ TILGANG TIL DOSE-RAPPORTER OG LANDAUER DIRECT – HVORDAN GJØR JEG DET?

På grunn av GDPR-regler krever vi tillatelse og en e-post fra den lokale RSO (Radiation Safety Office) eller personen ansvarlig for doserapporter, som godkjenner tilgang til Landauer Direct for en ny person. Vennligst kontakt oss via e-post og oppgi kontonummer, fullt navn, etternavn og e-postadresse for den ekstra personen som trenger tilgang.

dosimetre
HUR ADMINISTRERAR JAG MITT KONTO OCH ANVÄNDER LANDAUER DIRECT?

HVORDAN BRUKER JEG LANDAUER DIRECT?

Bestill et møte med oss, så gir vi deg en kort introduksjon via Teams. Du kan også se på en video om LANDAUER direct – Tutorial – YouTube eller lese den vedlagte veiledningen.

HVA BETYR KATEGORI A ELLER B?

Ifølge arbeidsmiljøloven klassifiseres en arbeidstaker som sannsynligvis vil få en effektiv dose over 6 mSv per år eller en ekvivalent dose som overstiger 3/10 av de årlige eksponeringsgrensene som kategori A. Ellers blir vedkommende klassifisert som kategori B.

HVORDAN BESTILLER JEG EN NY DOSIMETER?

Hvis du allerede er kunde, har du to alternativer for å starte en ny abonnement med oss:

 1. Via vår nettplattform LANDAUER Direct: Du kan starte en ny abonnement direkte gjennom vår nettplattform. Logg inn på LANDAUER Direct og følg instruksjonene for å legge til en ny dosimeter og deltaker.
 2. Kontakt kundeservice direkte via e-post eller telefon. Vennligst ikke del personnummer via e-post.

Hvis du ikke har en aktiv avtale med oss, vennligst send oss din forespørsel om en ny abonnement via e-post.

JEG HAR MISTET MIN DOSIMETER OG TRENGER EN NY HURTIG – HVORDAN GJØR JEG DET?

Følg disse trinnene for å legge til en ny dosimeter:

 1. Send en e-post/ta kontakt med oss, eller logg bare inn på din LANDAUER Direct-konto og følg instruksjonene nedenfor:
 2. Velg ”Legg til ny dosimeter” blant menyvalgene.
 3. Velg bruksperioden for dosimeteret fra rullegardinmenyen.

Hvis bruksperioden faller innenfor den nåværende måleperioden eller allerede er produsert, betraktes det som en Express-bestilling uten ekstra kostnad.

Bestillinger som sendes inn før kl. 11:30, vil bli sendt samme dag i en egen konvolutt.

Hvis avtalen din inkluderer en kontroldosimeter, blir den sendt sammen med det nye dosimeteret.

Husk å bruke og returnere Express-dosimeteret sammen med kontroldosimeteret i henhold til retningslinjene.

ER DET MULIG Å OVERVÅKE GRAVIDE PERSONER?

Ja, det er mulig. Følg dine lokale regler angående deres tillatte dose. Vi kan opprette en spesialavdeling for denne gruppen og sette individuelle dosealarmer bare for dem. Vennligst kontakt oss på info@landauer.se, så hjelper vi deg.

JEG TRENGER EN HASTELESNING – HVORDAN GJØR JEG DET?

For å be om nødhåndtering av pakken din, følg disse trinnene:

 1. Fyll ut vedlagte skjema eller oppgi følgende informasjon via e-post:
  a. Fullt navn:
  b. Adresse:
  c. Kontaktnummer:
  d. E-postadresse:
  e. Forsendelsesnummeret.
 2. Send denne informasjonen til oss via e-post og husk å vedlegge en kopi av skjemaet med forsendelsen din. Dette sikrer en smidig og effektiv håndtering av forespørselen din.
 3. Send pakken din over natten og inkluder en kopi av den ovennevnte e-postmeldingen.

Nødhåndtering tilbys uten ekstra kostnad, og vi er tilgjengelige for deg.

Emergency reading request

HVA ANSES SOM EN HØY DOSE?

Individuelle omstendigheter kan variere når det gjelder stråleeksponering, avhengig av faktorer som typen strålekilde, eksponeringstid og den spesifikke miljøet som er involvert. For å få korrekte og personlige råd om strålesikkerhet, anbefales det å kontakte din lokale strålevernsansvarlig (RSO) eller bestille et møte med oss.

FÅR JEG ALARM HVIS JEG FÅR EN HØY DOSE?

Det er mulig å tilpasse dosegrensen din under ”Dine alarmer” og få en e-postmelding hvis en deltaker overskrider den innstilte dosegrensen. En e-postmelding med deltakernummer og doseresultat sendes etter validering. Dette lar deg holde deg informert om stråleeksponeringen din og treffe nødvendige tiltak basert på mottatt informasjon.

HVORDAN RETURNERER JEG MIN DOSIMETER?

Vennligst returner dosimetrene i en godt forseglet og polstret konvolutt eller pakke innen 30 kalenderdager etter bruksperioden til følgende adresse. For Norge tilbyr vi returfrakt med DHL og digital proforma.

 • Returadresse for norske kunder: Landauer Nordic, Björklundabacken 10, 436 57 Hovås – SVERIGE

dosimetre
ANNET

HVA ER EN RSO ELLER STRÅLEVERNANSVARLIG?

RSO står for Radiation Safety Officer (strålevernsansvarlig) og er en person som gir råd til arbeidsgiveren om strålevern.

RSO kan også bli utpekt av arbeidsgiveren og samarbeide med bedriftslegen. Vedkommende sørger for at utstyr, prosesser og arbeidsorganisasjonen holder individuell og kollektiv yrkesmessig eksponering for ioniserende stråling så lav som mulig (ALARA).

For dette formålet utfører RSO risikoanalyser. Måleresultatene definerer deltakerkategorien (A eller B) og typen dosimetre.

Når det gjelder dosimetri har RSO følgende oppgaver:

 1. Sikre etterlevelse av beskyttelsestiltak mot ioniserende stråling.
 2. Identifisere situasjoner eller arbeidsmønstre som kan føre til eksponering for arbeidstakere.
 3. Utvikle og implementere en nødplan.
 4. Delta i opplæringen av eksponerte arbeidstakere.

HVA ER ALARA?

ALARA står for ”Så lavt som rimelig og mulig”. Det er en prinsipp innen strålevern som tar sikte på å minimere stråleeksponeringen for enkeltpersoner og miljøet. ALARA-prinsippet bygger på forståelsen av at selv små mengder stråleeksponering potensielt kan øke risikoen for skadelige effekter.

Ved å anvende ALARA optimaliseres strålevernstiltak ved bruk av skjermingsmaterialer, opprettholdelse av trygge avstander, begrensning av eksponeringstid og bruk av passende sikkerhetsprotokoller og utstyr. Ved å følge ALARA-prinsippene kan stråleeksponeringen minimeres samtidig som de nødvendige målene for den spesifikke bruken oppnås.