Kontakt Landauer Direct
dosimetriservice

överexponering misstänks

Ring vår kundtjänst på +46 18 444 56 50 (Sverige). Ha följande information tillgängligt:

  • Kontonummer;
  • Namn och telefonnummer på den person som ska kontaktas med dosavläsningen / doserna;
  • Antal och typer av dosimetrar som returneras;
  • Speditör som används för att skicka tillbaka dosimetrarna;
  • Exponeringskälla;
  • All annan information du tycker är relevant.

 

Sätt tillbaka dosimetern till:

LANDAUER NORDIC HOLDING AB
PO Box 16
427 21  Billdal
SVERIGE

Om du bara har en kontrolldosimeter för flera arbetare, behåll den kontrolldosimetern och returnera den som normalt i slutet av användningsperioden tillsammans med de andra arbetarnas dosimetrar.

Vid retur kommer LANDAUER omedelbart att bearbeta dosimetern och kontakta dig för att diskutera detaljerna.