Utstyr2019-02-15T15:32:43+00:00

Strålingsovervåkingsutsty

LANDAUERs leserenheter tilbyr rask avlesningsfunksjonalitet på stedet for alle OSL-baserte dosimetere. Dermed kan organisasjoner følge sine egne, internt utviklede og akkrediterte dosimetriprogrammer og pasientmålinger..

  • Våre bærbare lesere kan brukes både på stedet og i felt til all slags strålingsvurdering
  • Vi tilbyr stasjonære lesere for dosimetriprogrammer med middels og høyt volum
  • Analytiske alternativer gir kundene mulighet til å utvikle sitt eget dosimetriprogram på stedet, eller la LANDAUER organisere den akkrediterte doseregistreringen med mulighet for periodisk analyse på stedet
  • For prising, vennligst kontakt Nordic Service Group