Tjenseste for persondosimetri2019-02-26T13:27:44+00:00

Dosimetri abonnementstjenester

LANDAUER tilbyr dosimetriske overvåkingstjenester som omfatter:

  • Levering av dosimetere for hver bæreperiode
  • Forsendelsesskilt i hensiktsmessig innpakning
  • Endringskontroll for abonnementet ditt
  • Behandling og analyse av dosimetere
  • Kommunikasjon av resultater til bedriftsleger og berørte organisasjoner
  • Databevaring i samsvar med bestemmelser

Vilkår og bestillin

LANDAUER har valgt Nordic Service Group som samarbeidspartner i Norge.

Kontaktinfo: